Informace Kompetenčního centra IISSP – Webová aplikace Testování třetích stran (aktualizace dokumentů)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje avizovanou aktualizaci dokumentů „Pracovní postup pro Testování třetích stran“ verze 1.5 a zároveň aktualizované „Zajišťovací a identifikační soubory včetně šifrovacího klíče“
Změny jsou zahrnuty v aktualizovaných souborech:

  • CSUIS_Webova_aplikace_Test_tretich_stran_Pracovni_postup_27022012
  • 27022012_CSUIS_Webova_aplikace_Test_tretich_stran_Pracovni_postup
  • CSUIS_Webova-aplikace_ZaIS_27022012

Základní informace o změnách:

  • URL pro volání webových služeb nebo Webové aplikace pro Testování třetích stran se nemění
  • Mění se uživatelské jméno a heslo pro přístup k těmto službám
  • Mění se šifrovací klíč k šifrování výkazů pro Testování třetích stran
  • Všechny ostatní vlastnosti prostředí i způsob práce s ním zůstávají beze změny

Změny jsou platné k 1.3.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz