Informace Kompetenčního centra IISSP – Spuštění produktivního provozu PAP

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP),o časovém plánu a parametrech Produktivního provozu PAP.                 

Časový plán Produktivního provozu:
Produktivní provoz PAP bude spuštěn od 1.7.2012

Základní parametry Produktivního provozu:                 

 • Účast v rámci Produktivního provozu PAP je pro vybrané účetní jednotky splňující podmínky dle vyhl. č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších novel povinná.                     
 • Konečný termín pro zaslání výkazu PAP ve stavu k  30.6.2012  je dle vyhl. č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších novel stanoven na 31.7.2012
 • Výkazy PAP budou zpracovány standardně v produktivním systému CSÚIS obdobně jako probíhá zpracování finančních výkazů a účetních záznamů.                     
 • Zasílání výkazů PAP bude realizováno standardně prostřednictvím registrované ZO/NZO.                     
 • Po úvodním zpracování výkazů PAP (kontrola ZO/NZO, validace a dešifrování) budou výkazy PAP uloženy do CSÚIS a proběhnou kontroly VVK, MVK a JVK.                     
 • ZO/NZO budou o stavu zpracování výkazu PAP vyrozuměny standardně formou stavové zprávy.                     
 • Koncoví uživatelé IISSP, kterým byl registrován Typový uživatel „Analytik PAP“ (viz dále) budou moci v rámci produktivního provozu pracovat již s reportingem PAP.                     
 • Pro Produktivní provoz PAP jsou platná XSD schémata – Balíček č. 17– publikována na webu SP dne 1.6.2012                     
 • Pro Produktivní provoz PAP jsou platné Kontrolní vazby výkazů – Verze č. 23– publikovány na webu SP dne 28.6.2012                     
 • Pro Produktivní provoz PAP je platný Technický manuál – Verze č. 1.12– publikován na webu SP dne 6.6.2012                     
 • V rámci Pilotního a Produktivního provozu PAP je již aktivována možnost koncovým uživatelům ÚJ z kapitol a krajů prostřednictvím portálu sledovat a vyhodnocovat data výkazu PAP.
  Vzhledem k citlivosti dat PAP je však nutno, aby ÚJ pro zvolené koncové uživatele rozšířila jejich přístupová práva o Typového uživatele „Analytik PAP“ a to prostřednictvím Registračního formuláře zaslaného Pověřenou osobou dané ÚJ kapitoly nebo kraje.
  Ty účetní jednotky, které již o rozšíření o Typového uživatele „Analytik PAP“ během Pilotního provozu PAP zažádaly, nemusí pro Produktivní provoz PAP tuto registraci již opakovat.                     
 • Pro ÚJ bude zajišťována standardní podpora prostřednictvím Service Desku, stejně jako při zasílání jiných výkazů do CSÚIS.                     
 • Souběžně s Produktivním provozem PAP bude až do 8.7.2012 probíhat Pilotní provoz PAP dle Informace KC IISSP ze dne 18.6.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz