Informace Kompetenčního centra IISSP - Publikace dokumentu Metodika Křížových kontrol – PAP - verze 1.0

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) KC IISSP publikuje dokument Metodika Křížových kontrol –PAP - verze 1.0.

  • Účelem vzniku dokumentu je seznámit účetní jednotky a ZO/NZO se způsobem provádění křížových kontrol (KRK) nad zpracovanými daty PAP a s postupem opravy případných chyb.                     
  • Křížové kontroly jsou zaváděny v rámci sběru a zpracování výkazu PAP jako nový typ kontroly od 3. čtvrtletí 2012.                     
  • Pro bezkonfliktní náběh tohoto typu kontrol nebude mít existence případných chyb KRK ve 3. čtvrtletí 2012 pro danou ÚJ blokující vliv na předání výkazu PAP do CSÚIS.                     
  • Na základě vyhodnocení KRK ve 3.čtvrtletí 2012 dojde následně k aktualizaci dokumentu pro sběr a zpracování PAP za rok 2012.                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 26.09.2012