Informace Kompetenčního centra IISSP - PAP - Orientační výčet vybraných účetních jednotek, které předávají PAP v roce 2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

KC IISSP publikuje pro základní přehledovou informaci vybraných účetních jednotek orientační výčet vybraných účetních jednotek, které podle údajů uložených v IISSP/CSÚIS splnily podmínky pro předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do CSÚIS pro rok 2012.

Uspořádání vybraných účetních jednotek v Orientačním výčtu vybraných účetních jednotek, které předávají PAP v roce 2012 je uvedeno v následujícím přehledu. >> viz. >> Tabulka řazení VÚJ - detail textu:

V rámci aktualizace ze dne 2.3.2012 došlo k formálním úpravám textů, nedošlo ke změnám ve vlastním orientačním výčtu vybraných účetních jednotek.

  • Vybrané účetní jednotky jsou v tomto orientačním výčtu dohledatelné podle názvu, IČ, u místně řízených podle kraje, u ústředně řízených podle názvu kapitoly, ke které přísluší, příspěvkové organizace podle zřizovatele.
  • Hlavní město Praha je zařazeno mezi kraje a jím zřízené příspěvkové organizace jsou zařazeny na třetím listu.

Zdroj: MF - Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Orientační výčet vybraných účetních jednotek, které předávají PAP v roce 2012, publikováno 29.02.2012, aktualizováno: 2.3.2012, ke stažení ve formátu Excel a PDF