Informace Kompetenčního centra IISSP – Prodloužení Pilotního provoz PAP - do 08.07.2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP), že vzhledem k pozitivnímu přístupu velkého počtu ÚJ, jejich zapojení do Pilotního provozu PAP a k přijatým žádostem na prodloužení Pilotního provozu PAP, je termín ukončení tohoto Pilotního provozu posunut na 8.7.2012

Po tomto datu nebude možno již výkaz PAP s datem k 31.3.2012 zasílat.                 

Ostatní parametry Pilotního provozu zveřejněné v Informaci Kompetenčního centra ze dne 6.6.2012 zůstávají v platnosti.                 

Účetním jednotkám a jejich SW dodavatelům je takto umožněno využít tohoto prodloužení Pilotního provozu pro dostatečné otestování připravované podoby výkazu PAP.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz