Informace Kompetenčního centra IISSP k připravované aktualizaci Metodiky PAP, Metodiky KRK a k zahájení standardního provozu funkčnosti Monitoring výkazů

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

 1. KC IISSP informuje, že aktualizace Metodiky PAP, která bude platná pro rok 2013 (viz. Aktualizace Metodiky tvorby PAP - od.1. 1. 2013), bude publikována během prosince 2012na webu MF a SP v návaznosti na publikaci připravovaných novel vyhl. č. 383/2009 Sb. a vyhl. č. 410/2009 Sb. (viz. Platná legislativa - Vyhlášky rok 2013 ze dne 21. prosince 2012)                     
 2. KC IISSP informuje, že aktualizace Metodiky KRK, která bude platná pro zpracování PAP za rok 2012 (viz. Metodika KRP pro zpracování PAP za rok 2012) a následně pro další zpracování PAP v roce 2013 bude publikována na webu MF a SP během ledna 2013
  Na základě vyhodnocení zkušebního provozu KRK, který proběhl při sběru a zpracování PAP za 1. - 3. čtvrtletí 2012 dojde ke snížení počtu KRK oproti aktuálně platnému znění Metodiky KRK.
  Současně rozdíly zjištěné při Křížových kontrolách nebudou blokující pro uznání výkazu PAP v CSÚIS.                     
 3. KC IISSP informuje, že dne 4.12.2012 byl ukončen zkušební provoz funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor), součásti Webové aplikace a tato funkčnost byla převedena do standardního rutinního provozu.
  Současně uživatelům zůstává zachována možnost přístupu k obdobným informacím prostřednictvím inboxu Webové aplikace.
  V případě, že by došlo k odchylce mezi informacemi zobrazenými v Monitoringu výkazů a inboxu, je nutno o tomto stavu informovat Service Desk IISSP.                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; aktualizováno: 31.01.2013