Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Uživatelská dokumentace – CSÚIS – Webová aplikace – Verze č. 1.4

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP v souvislosti s připravovaným zahájením zkušebního provozu Křížových kontrol v rámci PAP dne 22.10.2012  uvolňuje aktualizaci dokumentu Uživatelská dokumentace – CSÚIS – Webová aplikace – Verze č. 1.4

Verze 1.4 obsahuje následující změny:                 

  • Doplnění dokumentu o popis používání funkčnosti Monitoring křížových kontrol                     
  • Oprava vzhledu přihlašovací obrazovky prohlížeče                     
  • Formální úpravy v dokumentu                     

Současně KC IISSP informuje, že popis připravovaných webových služeb pro funkčnost Monitoring výkazů a Monitoring křížových kontrol bude publikován cca v polovině listopadu/2012 s termínem spuštění 1.12.2012                 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz