Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace plánu odstávek IISSP pro rok 2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o aktualizaci plánu odstávek IISSP v roce 2012.
Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.                 

Plán odstávek je uveden v dokumentu:                 

  • Plán odstávek IISSP pro rok 2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz