Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Uživatelská dokumentace – CSÚIS – Webová aplikace – Verze č. 1.3

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
V návaznosti na Informaci Kompetenčního centra IISSP – Zahájení zkušebního provozu funkčnosti Monitoring výkazů (V-monitor) - CSÚIS - Webová aplikace publikované dne 3.8.2012 je uvolněna aktualizace dokumentu                 

  • Uživatelská dokumentace – CSÚIS – Webová aplikace – Verze č. 1.3

Verze 1.3 obsahuje následující změny:                 

  • Popis používání funkčnosti Monitoring výkazů (V- monitor)                     
  • Aktualizace dříve popsaných procesů v dokumentu dle aktuálního stavu nastavení Webové aplikace                     
  • Formální úpravy v dokumentu

    Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz