Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 23

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                 

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 23

Zkušenosti z Pilotního provozu PAP naznačují vyskytující se komplikace ÚJ při sestavování PAP, konkrétně dodržení kontrolních vazeb mezi částí I. (rozvaha) a částmi IV (měny dlouhodobého majetku), VI (změny pohledávky) a VII. (změny závazky).
Hlavním důvodem je zpravidla nepřesný rozpad částek MD a D v části I. do jednotlivých Typů změn.                 

Uvedené kontroly budou pro 1. produktivní zpracování PAP k 30.6.2012 vypnuty.
Po upřesnění metodiky PAP během 3. čtvrtletí 2012, budou tyto kontroly opět aktivovány pro zpracování výkazu PAP k 30.9.2012.
Jedná se o vypnutí následujících kontrol:

  • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q006_ZM_PAPK04; ID kontroly: 107                     
  • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q006_ZM_PAPK04; ID kontroly: 108                     
  • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q012_ZM_PAPK04; ID kontroly: 111                     
  • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q012_ZM_PAPK04; ID kontroly: 112                     
  • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q013_ZM_PAPK04; ID kontroly: 113                     
  • ID kontrolní vazby: ZQ_VVK030Q013_ZM_PAPK04; ID kontroly: 114                     

Uvedenou aktualizací na verzi č. 23 tedy nedochází k navýšení kontrol.
Nedochází ani k jiným změnám v dokumentu než k doplnění informace o vypnutí uvedených kontrol v části týkající se výkazu PAP.                 

Změny budou v systému CSÚIS aktivní od 1.7.2012

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz