Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 16

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje avizovanou Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 16 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: CSUIS_xsd_schemata_16_20120228.zip

Balíček č. 16 obsahuje následující změny:

 1. CV1_Rozvaha*.xsd - aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 2. CV2_Vysledovka*.xsd - aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 3. CV3_PenezniToky.xsd - aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 4. CV4_UcetniZaverkaPriloha.xsd - aktualizace podle nových vzorů výkazů dle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 5. Fin_SPO.xsd - aktualizace dle novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb. (úprava výčtových položek)
 6. Fin_SPO-RIS.xsd – souběžná aktualizace s výkazem Fin_SPO.xsd (úprava výčtových položek)
 7. CV30_PAP_Souhrn.xsd, CV31_PAP_castX.xsd, CV32_PAP_castXI.xsd, CV33_PAP_castXII.xsd, CV34_PAP_castXIII.xsd - finální verze výkazu Přehled o analytických účtech podle platné legislativy (úpravy výčtových položek)
 8. iissp_common.xsd - přidání nových typů výkazů PAP (30-34) do výčtových typů
 9. iissp_cus.xsd - přidání nových typů výkazů PAP (30-34) do výčtových typů, odstranění nepovinného nepoužívaného elementu BatchId
 10. iissp_statement.xsd - úpravy společných datových typů

Součástí Balíčku jsou i vzorová XML.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

 • Pro Testování třetích stran: od 5.3.2012
 • Pro Produktivní systém: od 1.4.2012

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz