Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 19

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 19

Provedená aktualizace spočívá :

 • Hlavní změny vznikly v oblasti Závazné ukazatele FIN2-04U. Tyto jsou podrobně uvedeny v příloze KONTROLYcastVII_2012_zmeny.xls; přehled hlavních změn v závazných ukazatelích:
  • zelenou barvou jsou vyznačeny nově vytvořené kontroly - vazby 1563 - 1587
  • žlutě jsou vyznačeny vazby které byly opraveny:
   • do těchto vazeb byla přidána kapitola 376: 1257 - 1259; 1262; 1323; 1324; 1326; 1327; 1331; 1510
   • do těchto vazeb byly udělány změny jako změna položek nebo přidání položek do sum vazeb: 1277; 1294; 1296; 1299; 1312; 1316; 1321; 1366; 1503; 1504; 1506; 1554
  • červeně označené vazby byly ze systému vymazány:
   • 1263; 1325; 1505; 1559.
 • Dále byla z kontrol odstraněna vazba 6063 pro výkaz FIN2-12M a vazba 6064, kde byla přidána položka 8905.
 • U výkazu NAR1-12U byla přidána vazba 9037.

Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

 • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
 • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz