Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace XSD schémat – Balíček č. 15

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
KC IISSP publikuje avizovanou Aktualizaci XSD schémat - Balíček č. 15 - pro oblast CSÚIS.
Jsou zahrnuty v aktualizovaném souboru: xsd_schemata_15_20120202

Balíček č. 15 obsahuje následující změny:

  1. Fin_2_12_M.xsd - úpravy podle novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb.: nová hodnota čísla řádku 8905 v části PolozkyOpravne, odebrání hodnoty čísla řádku 6060 v části UctyBankovniStavyAObraty
  2. Fin_SPO.xsd - úpravy podle novely Vyhlášky č. 449/2009 Sb.: změny hodnot výčtu syntetických účtů, nový element SkutecnostRokMinuly v části 1 a 2, úpravy hodnot výčtu RadekCislo a PolozkaCislo
  3. Odstranění neaktuálního xsd ROP_1_04_U.xsd z distribuce, odstranění odkazu z iissp_cus.xsd. Platným xsd pro výkaz ROP je pouze ROP_2010.xsd
  4. iissp_messaging.xsd - přidání elementu SequenceId (identifikátor dávky částí výkazů) v nepovinné části Sequence pro dělení výkazu PAP (blíže popsáno v Technickém manuálu)

Součástí Balíčku jsou i vzorová XML.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:

  • Pro Testování třetích stran:   od 9.2.2012
  • Pro Produktivní systém:    od 1.3.2012

Upozornění:
Změny související s novelou Vyhlášky č. 410/2009 Sb. (úpravy vzorů účetních výkazů) budou z důvodu odlišné platnosti změn publikovány v dalším balíčku xsd č. 16 s platností od 1.4.2012.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz