Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Technického manuálu - verze 1.13 - pro oblast CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):  KC IISSP publikuje aktualizaci Technického manuálu – pro oblast CSÚIS – verze 1.13
Změny jsou zahrnuty v souborech:                 

  • Technický manuál – pro oblast CSÚIS – verze 1.13
    ( CSUIS_Technicky_manual_09112012.doc;  09112012_CSUIS_Technicky_manual.pdf)                     

Verze 1.13 obsahuje následující změny:

  1. Popis a dokumentace webových služeb V-Monitor a Křížových kontrol                     
  2. Rozšíření výčtu výkazů, které je povoleno dělit na části - o Operativní účetní záznamy (CV17-22)                     
  3. Aktualizace kapitoly P. Stavové zprávy                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz