Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Technického manuálu – pro oblast CSÚIS

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  • KC IISSP publikuje aktualizaci Technického manuálu – pro oblast CSÚIS – verze 1.12
    Změny jsou zahrnuty v souborech:
    • CSUIS_Technicky_manual_06062012
    • 06062012_CSUIS_Technicky_manual

Verze 1.12 obsahuje následující změny:

  1. Kapitola A – str. 13 – Doplnění nového oddílu: Způsob zajištění splnění povinnosti zachovávat mlčenlivost
  2. Kapitola H – str. 31 – Úprava textace oddílu: Krok 6 – Aktivace přístupu ZO
  3. Kapitola O – str. 42 – Úprava textace kapitoly

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz