Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 21.; včetně nových kontrol pro výkaz PAP

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):
Pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je uvolněna aktualizace dokumentu popisu všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.

  • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu) – Verze č. 21

Provedené změny:

  • Zařazení nových kontrol pro výkaz PAP
    Do dokumentu jsou zařazeny zcela nové kontroly VVK, MVK a nový druh kontrol – tzv. Jednostranné výkazové kontroly (JVK) pro výkaz PAP.
    Změny budou v systému CSÚIS aktivní k termínu 11.6.2012 - zahájení pilotního provozu.
  • Viz. Informace Kompetenčního centra – Pilotní provoz PAP ze dne 26.4.2012
  • Další změny v kontrolách ostatních výkazů jsou podrobně uvedeny v příloze Zmeny_kontrol_2012_26042012.pdf

Změny jsou v současné době v systému CSÚIS aktivní.

Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.
Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz