Informace Kompetenčního centra IISSP – Změna funkčnosti Agenda ZO/NZO, aktualizace související dokumentace a aktualizace Technického manuálu

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, že od 24.4.2012 je k dispozici úprava funkčnosti Agenda ZO/NZO spočívající v následujících změnách:

  • Dochází k zjednodušení procesu registrace ZO/NZO – je zrušen Potvrzovací formulář - Potvrzení o přijetí zabezpečovacích a identifikačních souborů.
  • Je umožněna registrace nových NZO nebo změna přístupu již registrovaných NZO jen na zvolené finanční výkazy nebo účetní záznamy. Z uvedeného důvodu je publikována nová verze Registračního formuláře ZO/NZO.
  • Veškeré změny jsou promítnuty
    • do nové verze dokumentu: Popis postupu pro zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu
    • a do nové verze dokumentu: Zjednodušený návod vyplnění Registračního formuláře ZO/NZO.

Byl zrušen dokument: Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu.

Je publikována nová verze Technického manuálu reagující na uvedené změny v agendě ZO/NZO. Dále nová verze Technického manuálu obsahuje následující změny:

  • Popisu protokolů o uskutečněných přenosech dat a neúspěšných pokusech o přenos dat
  • Parametrů stavových zpráv o přenosech, způsob jejich tvorby a poskytování vybraným účetním jednotkám a související skutečnosti

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz