Informace Kompetenčního centra IISSP – Metodická a technická podpora PAP

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

  • KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky a další subjekty, že veškeré metodické a technické dotazy týkající se problematiky Pomocný analytický přehled (PAP), které doposud různými komunikačními cestami obdrželo, byly zaevidovány v systému Service Desk IISSP. Z uvedeného místa bude v nejbližších dnech tazatelům i odpovězeno.
  • KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky a další subjekty, že veškeré metodické a technické dotazy týkající se problematiky Pomocný analytický přehled (PAP) je třeba zadávat registrovanými uživateli do systému Service Desk IISSP nebo zaslat neregistrovanými uživateli na e-mailovou adresu: servicedesk@sd-stc.cz
    V případě zaslání dotazu na jiná místa než výše stanovená může dojít k podstatnému prodloužení doby odpovědi na zaslaný dotaz.
  • KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky a další subjekty, že nejpozději do 31.3.2012 bude publikována na webu MF metodika a způsob technického řešení problematiky Průtokových dotací.
    Uvedená metodika je i připravovanou odpovědí na veškeré dotazy, které byly ze strany dotčených účetních jednotek a dalších subjektů k uvedené problematice Průtokových dotací vzneseny.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz