Informace Kompetenčního centra IISSP - Publikace Datového souboru s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):                 

KC IISSP publikuje Datový soubor(CSÚIS – Správa číselníků) s daty Identifikačních čísel (IČ) a dalších atributů pro potřeby kontrol partnerů v rámci sběru Pomocného analytického přehledu (PAP).

Účelem publikace datového souboru je poskytnout vybraným účetním jednotkám a jejich SW dodavatelům stejný datový soubor, který je využit ke kontrole i v systému CSÚIS.
Vybrané účetní jednotky tak budou moci provádět kontroly na platnost IČ ještě před odesláním svých výkazu PAP do CSÚIS.
Lze očekávat, že počet identifikovaných chyb při vstupu do CSÚIS bude - po předchozí kontrole výkazu PAP na účetní jednotce ještě před odesláním do CSÚIS - nulový nebo minimální.                 

 • Publikované datové soubory obsahují vždy aktuální platnou a předchozí (neplatnou)verzi souboru.                     
 • Soubor obsahuje vždy následující atributy:                     
  • Identifikační číslo                         
  • Obchodní název                         
  • Datum vzniku daného IČ                         
  • Datum zániku daného IČ                         
 • Soubor obsahuje vždy všechna platná IČ + IČ, u kterých došlo k jejich zániku v průběhu roku 2012                     
 • Cílový soubor je ve formátu UNLs oddělovačem PIPE |                     
 • Kódování češtiny: ISO 8859-2 (ISO Latin 2)                     
 • Uvedený datový soubor je používán i v rámci kontrol v CSÚIS.                     
 • Upozornění: Vzhledem k velikosti souboru (počtu záznamů) jej nelze otevřít běžnými kancelářskými aplikacemi.                     
 • Soubor je určen pro načtení do databázových systémů.                     
 • Pro jednoduchou kontrolu IČ je doporučeno využít systém ARES:
 • Aktuální platný soubor ke konci předchozího měsíce je zveřejňován pravidelně v měsíčních cyklech – vždy nejpozději do 5. dne daného měsíce; ke stažení ve formátu ZIP.
 • Aktualizace bude prováděna přímo na stránce CSÚIS – Správa číselníků

  Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Datový soubor pro kontroly IČ partnerů v PAP, publikováno 10/2012 - aktualizováno průběžně každý měsíc, ke stažení ve formátu ZIP