Audioprezentace k Pomocnému analytickému přehledu (PAP) v rámci novelizace vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb (s účinností ode dne 1. 1. 2012)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje další metodickou pomůcku - audioprezentaci Pomocný analytický přehled (PAP). Prezentace seznamuje posluchače s platným rozsahem PAP, který vstoupil v účinnost dne 1. 1. 2012 v rámci novelizace vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb.

Pomocný analytický přehled bude poprvé předáván do Centrálního systému účetních informací státu v červenci 2012 za období leden až červen 2012. Celkový počet dotčených vybraných účetních jednotek, které jej předávají v roce 2012, je Ministerstvem financí identifikován v počtu 1 454.

Audioprezentace je aktuální a nahrazuje multimediální prezentace, které byly předneseny dne 18. října 2011 na semináři k Návrhu legislativních úprav v souvislosti s předáváním Pomocného analytického přehledu (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu.

Přehrajte si, prosím: