Aktualizace Metodika tvorby PAP (stav ke dni 25.06.2012)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje opravu výčtu vykazujících jednotek v roce 2012 u obcí a příspěvkových organizací na straně 1 Metodiky tvorby PAP. V souladu se zněním vyhlášky č. 437/2011 Sb. je ve výčtu uvedeno, že v roce 2012 předávají pouze obce s více než 3000 obyvatel k 1.1.2011 a všechny příspěvkové organizace, jejichž aktiva celkem (netto) přesahují  ke dni 31. 12. 2010 a současně ke dni 30. 9. 2011 výši 100  mil. Kč.                 

  Seznam úprav je uveden i v samostatném dokumentu Přehled změn aktualizace Metodiky tvorby PAP 25.6.2012.                 

  Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Informace k vyhlášce č. 383/2009 Sb. -  Metodika tvorby PAP; aktualizováno: 25.06.2012; ke stažení ve formátu ZIP

  nebo samostané přílohy

  • Metodika tvorby PAP aktualizace s vyznačním změn - stav ke dni 21.6.2012, ke stažení ve formátu Pdf nebo Word - aktualizováno dne 21.6.2012
   Přehled změn aktualizace Metodiky tvorby PAP, vč. Přílohy č. 3 - stav ke dni 12.6.2012, ke stažení ve formátu Pdf nebo Word - publikováno dne 14.6.2012
  • Metodika tvorby PAP, konečné znění po aktualizaci červen 2012 - stav ke dni 21.6.2012, ke stažení ve formátu Pdf nebo Word  - aktualizováno dne 21.6.2012
  • Příloha metodiky tvorby PAP č. 1 - Vazba na analytické účty používané účetní jednotkou, ke stažení ve formátu Excel - aktualizováno dne 23.3.2012
  • Příloha metodiky tvorby PAP č. 2 - číselník partnerů, ke stažení ve formátu Excel - aktualizováno dne 23.3.2012
  • Příloha metodiky tvorby PAP č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek, stav ke dni 12.6.2012, ke stažení ve formátu Excel - aktualizováno dne 14.6.2012
  • Provedené změny spočívají:
   ve znovuzobrazení partnerů transakce s příznakem P12 v Části IV – nutno vykazovat ve sloupcích s typy změn 451, 458, 459 a 467 Partnera s příznakem P12 u následujících analytických účtů:
   v opravě formátování v Poznámkách ke způsobu vyplnění Částí IV, VI a VIII, kde nebyly vidět čísla kódů pro stranu DAL
  • Související informace
   • Praktická pomůcka - Úpravy návrhu Pomocného analytického přehledu zveřejněného dne 16. listopadu 2011 v platném znění ze dne 13. prosince 2011 (PŘEHLED ZMĚN)