Záznam ze semináře ze dne 18. října 2011 - k návrhu na zavedení předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do CSÚIS

odbor 75 - Výkaznictví státu
odbor 75 - Výkaznictví státu

Vydáno

Záznam semináře pořádaného Ministerstvem financí, odbory 28 - Účetnictví a audit a 37 - Finanční politika, ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Českou národní bankou a dodavateli projektu Integrovaného informačního systému státní pokladny k vnějšímu připomínkového řízení k materiálu Návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu (PAP), č.j. 28/75213/2010-282. Seminář byl určen metodikům účetnictví jednotlivých kapitol státního rozpočtu, státních fondů a krajských úřadů.

Seminář byl určen zejména:

  • k podání komplexních informací k legislativnímu návrhu č.j. 28/75213/2010-282                     
  • k upřesnění požadavků na úpravy software účetních jednotek v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu do CSÚIS                     

Přehrajte si, prosím:

  • Záznam prezentace Ing. Dagmar Sojkové  - Pomocný analytický přehled pro potřeby monitorování a řízení veřejných financí– I. část
  • Záznam prezentace Ing. Dagmar Sojkové  - Pomocný analytický přehled pro potřeby monitorování a řízení veřejných financí– II. část
  • Záznam prezentace Ing. Jaroslava Sixty, Ph.D. -  Nefinanční aktiva
  • Záznam prezentace Ing. Tomáše Jindřicha  - Technické otázky pomocného analytického přehledu v CSÚIS

Plný obsah prezentovaného materiálu:

Záznamy: O státní pokladně - KATALOG multimédia SP