Aktualizace Uživatelské dokumentace Šifrovací utility

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentu:

  • Šifrovací utilita pro účetní jednotky – Uživatelská dokumentace - verze 1.4
    Provedená aktualizace spočívá:

    - v doplnění podrobného návodu pro instalaci Java Runtime Environment (JRE) verze 6 včetně kryptografického rozšíření

CSÚIS - Šifrovací utilita

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz