Aktualizace Kontrolních vazeb výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí publikuje pro účely zpracování výkazů v rámci Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) popis všech kontrolních vazeb (včetně již dříve zveřejněných kontrolních vazeb), které jsou v současné době nastaveny v CSÚIS.                   

 • Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS (Centrální systém účetních informací státu)

Provedené aktualizace:                   

 1. Rozšíření kontrol přípustností pro výkazy FIN 2-12M zaslané od 1.12.2010:
  • nově založená kontrola pro nepřípustnou hodnotu § „0000“ u výdajových rozpočtových položek v části II a XII (ID 1396)                           
  • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu pouze § „0000“ pro rozpočtové položky 1xxx, 24xx, 4xxx v části I a XI (ID 1397)                           
  • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu  pouze pro rozpočtové položky 1xxx, 2xxx, 3xxx a 4xxx v části I (ID 1398)                           
  • nově založená kontrola na přípustnou hodnotu pouze pro rozpočtové položky 5xxx a 6xxx v části II (ID 1399)                           
 2. Zavedení kontrol Přípustností pro výkazy FIN 2-04U za období  4.Q. 2010
  • Každý příchozí výkaz do CSÚIS je těmito vazbami automaticky prověřen a zasilatel je informován formou zprávy.                           
  • Výkaz, u kterého některá kontrolní vazba skončí s chybou, je nutno opravit a znovu zaslat do CSÚIS.

Soubor ke stažení: CSÚIS - Dávkové výkazy

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz