Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za rok 2012

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012

Za účetní období roku 2012 mají vybrané účetní jednotky poprvé povinnost schvalovat účetní závěrky(s výjimkou zdravotních pojišťoven, které se řídí vlastní právní úpravou). Vybrané účetní jednotky schvalují účetní závěrky v souladu s platnými právními předpisy.

Souvisejicí informace - Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek

 

  • Schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek za účetní období roku 2012
  • Zasílání účetní závěrky do CSÚIS a schvalování účetní závěrky
  •  

    Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit, publikováno 02/2013