České účetní standardy (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1. 1. 2013

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

CSÚIS - Právní předpisy - 2013: Kompletní přehled Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky - k 1. 1. 2013

Soubory ke stažení - Platná legislativa - ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY - 2013

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013.

OBSAH - pro rok 2013

TABULKA - Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky v e Finančních zpravodajích účinných ke dni 1. ledna 2013
TABULKA – Přehledu znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinných ke dni 1. ledna 2013
Bodová znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2013
Úplná znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2013 – s vyznačením změn
Platná znění všech Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platných pro rok 2013 – úplná znění bez vyznačení změn Nové 15.01.2013

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit:; publikováno 11.1.2013/doplněno: 15.01.2013