Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. provedených vyhláškou č. 437/2011 Sb. (s vyznačením změn; bez vyznačení změn ) - s účinností od 1.1.2012

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Dne 13. 12. 2011 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů vyhláška č. 437/2011 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 383/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2012. Na stránce Platná legislativa - vyhlášky pro roky 2011 a 2012 je k dispozici text úplného znění textové části vyhlášky č. 434/2010 Sb. v platném znění, včetně úplného znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. (s vyznačením změn; bez vyznačení změn) provedených vyhláškou č. 437/2011 Sb. ; včetně doplňujících informacích v sekci Účetní záznamy v technické formě > Informace k vyhlášce č. 383/2009 Sb..

Dokumenty ke stažení

  • Vyhláška č. 437/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb. (technická vyhláška o účetních záznamech) - s účinností od 1.1.2012 - ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.; ke stažení ve formátech PDF a Zip
  • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. s vyznačením změn provedených vyhláškou č. 437/2011 Sb. – s účinností od 1.1.2012; ke stažení ve form,átech PDF a Word
  • Úplné znění vyhlášky č. 383/2009 Sb. bez vyznačení změn podle vyhlášky č. 437/2011 Sb. – s účinností od 1.1.2012; ke stažení ve formátech PDF a Word
    • Úplné znění přílohy č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., ke stažení ve formátu Excel

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: publikováno 06.01.2012