Materiály k Metodice tvorby PAP - Informace k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit; Informace k vyhlášce č. 383/2009 Sb. - Metodika tvorby PAP; publikováno 05.01.2012, ke stažení ve formátu Zip

  • nebo samostané přílohy
    • Metodika tvorby PAP, ke stažení ve formátu Pdf newbo Word
    • Příloha metodiky tvorby PAP č. 1 – Vazba na analytické účty používané účetní jednotkou, ke stažení ve formátu Excel
    • Příloha metodiky tvorby PAP č. 2 – číselník partnerů, ke stažení ve formátu Excel

Související informace

  • Praktická pomůcka - Úpravy návrhu Pomocného analytického přehledu zveřejněného dne 16. listopadu 2011 v platném znění ze dne 13. prosince 2011 (PŘEHLED ZMĚN)