CSÚIS - Stav registrace ZO/NZO - ukončení zveřejňování pravidelných informací

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí informuje, že k datu 20.9.2010 ukončuje pravidelné zveřejňování informací o stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

K uvedenému datu byly zaregistrovány ZO/NZO  všech účetních jednotek. V současné době tak již probíhá registrace ZO/NZO pro nově vzniklé účetní jednotky nebo probíhají změny registrace ZO/NZO v důsledků průběžných změn.                   

V případě, že účetní jednotky nebo pracovníci krajských úřadů, kteří zajišťují podporu účetním jednotkám, požadují konkrétní informace k stavu registrace ZO/NZO, je možno obrátit se standardně se svými dotazy na e-mailovou adresu: servicedesk@sd-stc.cz                     

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz