CSÚIS – Stav registrace ZO/NZO (aktualizace ke dni 13.09.2010)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

  • Stav registrace ZO/NZO - (Data ke dni 13.09.2010)
  • Vzhledem k tomu, že všechny účetní jednotky (ÚJ) již zahájily registraci, nebude tabulka „I. Seznam ÚJ, které doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář “ od 13.09.2010 publikována

  • V současné době existuje pouze jeden stav:
    A) Účetní jednotka zaslala Registrační formulář, ale ještě nedokončila proces registrace

  • II. Seznam ÚJ zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - ke dni 13.09.2010, publikováno 13.09.2010