CSÚIS - Stav registrací ZO/NZO (aktualizace ke dni 28.06.2010)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - (Data k 28.06.2010).

  • Tento soubor dokumentů bude pravidelně 1x za týden aktualizován.                             
  • Součástí zveřejňovaných informací je i jejich rozšíření o seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:                             
   1. doposud nezahájily proces registrace – tedy nezaslaly Registrační formulář
    V současné době existují následující dva stavy:
    • A) Účetní jednotka zaslala Registrační formulář, přesto se stále nachází ve zveřejněném seznamu jako účetní jednotka, která ještě nezaslala Registrační formulář
    • B) Účetní jednotka nezaslala Registrační formulář
   2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

V případě, že účetní jednotka je přesvědčena, že již zaslala Registrační formulář, nebo již celý registrační proces dokončila a přesto se v příslušném seznamu nachází, je doporučeno toto řešit ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kam je nutno nahlásit uvedenou komplikaci na e-mailovou adresu: servicedesk@sd-stc.cz                     

Pro rychlejší zpracování Vaší zprávy prosíme uveďte:                   

 • identifikační číslo jednotky                       
 • jméno a příjmení                       
 • registrační číslo zaregistrované ZO/NZO.                       

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: publikováno 29.06.2010