CSÚIS - Stav registrací ZO/NZO (aktualizace ke dni 21.06.2010)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

 • Stav postupu registrace ZO/NZO dle krajů - (Data k 21.06.2010).

  • Tento soubor dokumentů bude pravidelně 1x za týden aktualizován.                         
  • Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informaci o těch účetních jednotkách, které:
   1. nemají doposud registrovanou ZO/NZO z důvodu:
    • nezahájily proces registrace - zaslaný Registrační formulář obsahuje chyby                                 
    • doposud nezaslaly Registrační formulář                                 
   2. zahájily proces registrace - zaslaly správně vyplněný Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO(alespoň pro jednu osobu)                             

  Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                        

  V případě, že účetní jednotka je přesvědčena, že již zaslala Registrační formulář, nebo již celý registrační proces dokončila a přesto se v příslušném seznamu nachází, je doporučeno toto řešit ve spolupráci s Kompetenčním centrem IISSP, kam je nutno nahlásit uvedenou komplikaci na e-mailovou adresu: servicedesk@sd-stc.cz                         

  Pro rychlejší zpracování Vaší zprávy prosíme uveďte:                       

  • identifikační číslo jednotky                         
  • jméno a příjmení                         
  • registrační číslo zaregistrované ZO/NZO.                         

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: publikováno 21.06.2010