CSÚIS - Stav registrací ZO/NZO (aktualizace ke dni 14.06.2010)

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Aktualizace stavu registrace Zodpovědných osob/ Náhradních zodpovědných osob (ZO/NZO) územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji dle vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS).                   

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci stavu registrace Zodpovědných osob / Náhradních zodpovědných osob:                   

  • Stav postupu registrace ZO/NZO - ke dni 14.06.2010

Součástí zveřejňovaných informací jsou i seznamy, kde lze vyhledat detailní informacio těch účetních jednotkách, které:                   

  1. doposud nezahájily proces registrace – nezaslaly Registrační formulář                       
  2. zahájily proces registrace - zaslaly Registrační formulář, ale proces registrace nemají ještě dokončen - nemají ukončenou registraci ZO/NZO (alespoň pro jednu osobu)                       

Současně je nutno upozornit, že uvedené detailní informace informují o stavu registrace k datu v dokumentu uvedeném.                   

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz: publikováno 14.06.2010