Aktualizace Registračních a Potvrzovacích formulářů ZO/NZO

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci dokumentů:                   

  • Registrační formulář
  • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů
  • Potvrzovací formulář – Potvrzení o přijetí zajišťovacích a identifikačních souborů – kontrolní součet

Provedené aktualizace spočívají:

  • v nastavení kontrol, jestli jsou vyplněna povinná pole ve formulářích
  • v doplnění pokynu, že je nutno ukládat vyplněný formulář jako PDF soubor 

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz